bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 6

Kterýž odpověděl Mojžíšovi, řka: