bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 7

Dobře mluví dcery Salfad. Dejž jim bez odporu právo dědictví mezi bratřími otce jejich, a přenes dědictví otce jejich na ně.