bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 8

K synům pak Izraelským toto mluviti budeš: Když by kdo umřel, nemaje syna, tedy přenesete dědictví jeho na dceru jeho.