bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 9

Pakli by ani dcery neměl, tedy dáte dědictví jeho bratřím jeho.