bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 17

A v patnáctý den téhož měsíce slavnost; za sedm dní chleby nekvašené jísti budete.