bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 18

Prvního dne shromáždění svaté bude, žádného díla robotného nebudete dělati v něm.