bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 23

Mimo obět zápalnou jitřní, kteráž jest obět ustavičná, obětovati budete to.