bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 28

A obět suchou jejich, mouky bělné olejem zadělané tři desetiny při každém volku, dvě desetiny při každém skopci,