bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 29

Jednu desetinu při každém beránku z těch sedmi beránků,