bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 28 verš 6

Ta jest obět zápalná ustavičná, kteráž obětována jest na hoře Sinai u vůni příjemnou, v obět ohnivou Hospodinu.