bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 1

Měsíce pak sedmého v první den jeho shromáždění svaté míti budete, žádného díla robotného nebudete dělati; to jest den troubení vašeho.