bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 10

A desetina jedna na každého beránka z těch sedmi beránků;