bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 12

V patnáctý také den měsíce sedmého shromáždění svaté míti budete; žádného díla robotného nebudete dělati, ale slaviti budete svátek Hospodinu za sedm dní.