bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 13

A obětovati budete zápal v obět ohnivou u vůni spokojující Hospodina, volků mladých třinácte, skopce dva, beránků ročních čtrnácte, a ti ať jsou bez poškvrny;