bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 14

Též obět suchou jejich z mouky bělné olejem zadělané, tři desetiny na každého volka z třinácti volků, dvě desetiny na každého skopce z těch dvou skopců,