bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 15

A jednu desetinu na každého beránka z těch čtrnácti beránků;