bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 16

A kozla jednoho v obět za hřích, mimo zápal ustavičný s obětí jeho suchou i mokrou.