bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 17

Potom dne druhého volků mladých dvanácte, skopce dva, beránků ročních bez poškvrny čtrnácte,