bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 19

A kozla jednoho v obět za hřích, mimo zápal ustavičný s obětí suchou jeho a s obětmi mokrými jeho.