bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 2

A obětovati budete zápal u vůni příjemnou Hospodinu, volka mladého jednoho, skopce jednoho, beránků ročních bez poškvrny sedm;