bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 20

Dne pak třetího volků jedenácte, skopce dva, a beránků ročních bez poškvrny čtrnácte,