bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 22

A kozla v obět za hřích jednoho, mimo obět zápalnou ustavičnou s obětí její suchou i mokrou.