bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 23

Dne pak čtvrtého volků deset, skopce dva, beránků ročních bez poškvrny čtrnácte,