bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 26

Dne také pátého volků devět, skopce dva, beránků ročních bez poškvrny čtrnácte,