bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 29

A dne šestého volků osm, skopce dva, beránků ročních bez poškvrny čtrnácte,