bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 31

A kozla jednoho v obět za hřích, mimo obět zápalnou ustavičnou s obětí její suchou i s obětmi mokrými.