bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 32

Tolikéž dne sedmého volků sedm, skopce dva, beránků ročních bez poškvrny čtrnácte,