bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 33

S obětí suchou i s obětmi mokrými jejich na volky, skopce i beránky, vedlé počtu jejich, jakž jest obyčej;