bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 35

Dne pak osmého slavnost míti budete; žádného díla robotného nebudete dělati.