bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 36

A obětovati budete obět zápalnou, v obět ohnivou vůně spokojující Hospodina, volka jednoho, skopce jednoho, a beránků ročních sedm bez poškvrny,