bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 4

A desetina jedna na každého beránka z sedmi beránků;