bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 7

V desátý pak den téhož měsíce sedmého shromáždění svaté míti budete, a ponižovati budete životů svých; žádného díla nebudete dělati.