bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 8

A obětovati budete obět zápalnou Hospodinu u vůni příjemnou, volka mladého jednoho, skopce jednoho, beránků ročních sedm, a ti ať jsou bez poškvrny;