bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 29 verš 9

A obět suchou jejich z mouky bělné olejem zadělané, tři desetiny na každého volka, a dvě desetiny na každého skopce;