bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 30 verš 14

Všelikého slibu a každého závazku s přísahou učiněného o trápení života jejího, muž její potvrdí jeho, a muž její zruší jej.