bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 30 verš 17

Ta jsou ustanovení, kteráž přikázal Hospodin Mojžíšovi, mezi mužem a ženou jeho, mezi otcem a dcerou jeho v mladosti její, dokudž jest v domě otce svého.