bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 30 verš 3

Jestliže by muž slib aneb přísahu učinil Hospodinu, závazkem zavazuje duši svou, nezruší slova svého; podlé všeho, což vyšlo z úst jeho, učiní.