bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 30 verš 8

A slyše muž její, nic by jí neřekl toho dne, kteréhož slyšel: stálí budou slibové její, i závazkové, jimiž zavázala duši svou, stálí budou.