bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 34 verš 14

Nebo vzalo pokolení synů Ruben po domích otců svých, a pokolení synů Gád po domích otců svých, a polovice pokolení Manassesova vzali dědictví své.