bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 34 verš 20

Z pokolení synů Simeon Samuel, syn Amiudův;