bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 34 verš 21

Z pokolení Beniaminova Helidad, syn Chaselonův;