bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 34 verš 3

Strana polední vaše bude poušť Tsin vedlé pomezí Edomských; a bude vaše pomezí polední od břehu moře slaného k východu.