bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 34 verš 9

A odtud půjde pomezí to k Zefronu, a konec jeho u vsi Enan; to bude pomezí vaše k straně půlnoční.