bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 35 verš 26

Jestliže by pak ten, kterýž zabil člověka, vyšel z mezí města útočiště svého, do něhož utekl,