bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 35 verš 9

I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: