bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 36 verš 1

Přistoupili pak starší z čeledi synů Galád, syna Machir, syna Manassesova, z čeledi synů Jozefových, a mluvili před Mojžíšem a před knížaty předními z synů Izraelských,