bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 36 verš 10

Jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinily dcery Salfadovy.