bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 36 verš 13

Tato jsou přikázaní a soudové, kteréž přikázal Hospodin skrze Mojžíše synům Izraelským, na rovinách Moábských, při Jordánu proti Jerichu.