bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 36 verš 5

Tedy přikázal Mojžíš synům Izraelským podlé řeči Hospodinovy, řka: Dobře pokolení synů Jozefových mluví.