bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 36 verš 6

To jest, což přikázal Hospodin o dcerách Salfadových, řka: Za kohož se jim líbiti bude, nechť se vdadí, však v čeledi domu otce svého ať se vdávají,